DDM ramme modifikasjon 1

Onshore

TCGJ ENGINEERING

TCGJ har omfattende assistanse innen Engineering,  og  dekker et bredt spekter av disipliner og arbeidsområder. Dette inkluderer både elektrisk, konstruksjon og  støtte til nye design. Vi har samarbeid med ingeniørteam i Stavanger, og  dekker et bredt spekter av systemer ombord. Alt  fra kraftproduksjon, mud-systemer,  det  meste innen bore strukturer, rigg, osv.

Riggoppgraderinger og rehabiliteringsprosjekter gir både ingeniører og planleggere nye utfordringer med å forbedre både driften og systemene,  samt at slike oppgaver mot nye prosjekter gir  stadig nye erfaringer og evne til å lage mere og bedre løsninger. Dette inkluderer også  forbedringer av eksisterende utstyr ombord.

Boreanlegg,  inkludert mud modul,  er en av våre kjernevirksomheter, og vi har mye erfaring her,  fra både design, modifikasjon, re-sertifisering og godkjenning av nye og eldre boreanlegg, både onshore og offshore. Vi oppgraderer stadig  eldre Derriker, master og andre konstruksjoner,  for å øke kapasiteten, mobilitet og / eller innføring av nytt utstyr som for eksempel modul systemer etc.

Her drar vi også inn erfarent personell,  som har hatt sitt daglige yrke i disse miljøene. Ved å gjøre dette,  fanger vi opp både små og store avvik.

For prosjekter som er satt i gang,  kan vi gi en veldig god støtte for gjennomgang og oppfølging av et hvilket som helst prosjekt fra start til sluttprodukt. Her har vi også flere samarbeidspartnere,  som kan bistå oss  og samarbeide med oss underveis.