Fornybar energi

Vår erfaring med bygge tilsyn både ved bygging av skip og oljerigger, gjør oss godt i stand til å se på fornybare løsninger ut fra et miljøvennlig perspektiv.

Det er en kjensgjerning at det må omlegginger til i fremtiden,  og olje eventyret kan ikke vare evig. I den forbindelse har vi også sett på alternativer for å fornye oss.  Slik som  solenergi, bølge energi, vindkraft, vannkraft, for ikke å  glemme strømnings energi.

Vi har begynt å se på bølge og strømmings kraft. Strømmene er veldig konstante og veldig stabile i forhold til vind, kommer en i mål her,  kan dette være en bærekraftig investering i fremtiden. Det være seg kost inn og kost ut.

Det har kommet opp flere alternativer, både som forsøk og på tegnebrettet. Samt noen interessante varianter.