Utfordringer på plass?

Er det utfordring med plass ombord?

Muligens hadde det da vært en ide å heller se på andre løsningsforslag, og omstrukturere områdene ombord uten at dette skal gå på bekostning av zone inndelinger.

Vi har denne erfaringen, og løsningsforslag som ikke vil koste større ombygninger. Det kan heller være tilstrekkelig å bruke det en har ombord, og da få en bedre oversikt på områdene.

Er det behov for stillas, så kan vi skaffe dette raskt, ved lokal entreprenør.