Vedlikehold

Vi kan planlegge og får gjennomført vedlikehold av boreteknisk vedlikehold og komponenter. Her står det ikke på kunnskap eller tid til gjennomførelse, men heller tilkomst i en hektisk hverdag. Alle vet at å få en ting overhalt kan ta både tid og kan bli ekstremt dyrt om en ikke har den riktige kjennskapen, eller kjenner til normal fremdrift på deler og underleverandører.
Vi har kjennskap til hva som er milepeler til de forskjellige underleverandører, og på den måten unngå tidstyver som igjen fordyrer overhalinger.
Kjenner også godt til diverse spare tiltak til oljeindustrien som har kommet for å bli. Her må en finne riktig balanse over hva som skal gjøres og hva som er det virkelig behovet. Her er det mye å hente, om en kjører riktige milepeler og stiller verft og verksted med faste milepeler.