HMS

Vi har bred erfaring med å legge samt planlegge rømningsveier, og velge ut hvilken oppmerking som må til. Har lokal kjennskap til leverandører, og hvilken som kan brukes til diverse oppgaver og løsningsforslag både til skip og rigger.