DERRICK MONTERING

TCGJ er vant med rigging av derriker, og har vært i samarbeid med flere underleverandører. Vi har arbeidet/ samarbeidet med skipsverft, Derrick produsenter, boreentreprenører, entreprenører og operatører i flere stadier.

Vår erfaring spenner fra Standard leg Derrick til doble boretårn som ramrig.
Vi kan påta oss også alle andre aspekter av installasjonen som mekanisk, elektro, rør etc. da vi også har samarbeid med andre leverandører som følger opp arbeidet.

Vår måte å sikker slike prosjekter er å planlegge dem nøye på forhånd med utarbeidelse av planer, risikovurderinger, sikkerhetsplaner, prosjektspesifikke metode uttalelser og kvalitetsplaner. Her bruker vi også leverandørens interne tjenester for verifikasjoner og kartlegging av behovet.

Ved å montere nytt på gammelt vet vi av erfaring at dette må planlegges godt, for det er veldig sjelden at utfordringen ikke forekommer i ettertid som følge av utfordringer som det ikke har blitt tenkt på under planleggingen. I visse tilfeller kan det også lønne seg å fjerne mer enn planlagt, og heller komme inn med nytt utstyr. For så å fortsette med den egentlige installasjonen.