Decommissioning

TCGJ er spesialist i fjerning av plattforminstallasjon, da spesielt mot borepakker, med tidligere vellykkede prosjekter bak oss i Nordsjøen.

Vi kan vanligvis gå inn for å utføre demontering av borerigger / pakker til enten å redusere vekt/ dekkslast på eksisterende plattformer, eller å fjerne spesifikke moduler på en installasjon, før en større demonterings aktivitet påbegynnes.

Decommissioning Prosjektledelse, engineering, planlegging og site personell til å gjennomføre fjerning av anlegg offshore.

Det kan i noen tilfeller være mer kostnadseffektivt å fjerne et boretårn i biter, og på stedet. TCGJ har egne utdannede og erfarne mannskaper som påtar dekommisjonering av boretårn, samtidig har vi også flere potensielle samarbeidspartnere ved klatring og demontering (og montering).

Demontering av understellene til en konstruksjon, må planlegges slik at en sikrer integriteten til strukturen  og at det opprettholdes balanse og vektfordeling til enhver tid under selve prosessen.
TCGJ kan demontere og fjerne borepakke eller andre toppside moduler, trygt, effektivt og profesjonelt, og det hver tid.