Borredekk

OPPUSSING & UPGRADE

Borerigg som trenger rehabilitering, oppgraderinger og Re-sertifisering utgjør en av våre kjernevirksomheter. Vi gir støtte til en rekke tjenester fra komplett overhaling, oppgradering av nytt utstyr eller oppussing av enkeltkomponenter.

Vår kunnskap og bakgrunn er til disposisjon eller støtte, alt etter hva som trengs innen boretekniske tjenester.

Våre verdier sikrer at vi er i stand til å gi god støtte til et ganske så variert område.

Noen av de vanligste oppgraderinger som vi påtar inkluderer;

  • Rehabilitering av Drilling Struktur
  • Utskifting av komponenter
  • Modifikasjoner for å øke riggkapasitet
  • Drilling komponent Oppgraderinger
  • Demontering og fjerning av komponenter.
  • Rig Moving Systems (fjerning av utstyr)
  • Og mer

 

Noen bilder fra våre siste prosjekter